ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Létrejött egyrészről:

Szolgáltató és az általa üzemeltetett sLink.hu (http://www.slink.hu és aloldalai) által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (sLink.hu)

Másrészről:

A Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó). Felhasználónak minősül a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely az sLink.hu bármely aloldalának bármely szolgáltatását igénybe veszi.

 

A Szolgáltatás célja:

A Szolgáltatás célja, hogy bizonyos témaköröket tárgykörök szerint rendezve dolgozzon fel, az Interneten fellelhető releváns tartalmakra mutató közvetlen linkek összegyűjtésével. A Szolgáltatás keretében olyan weboldalakból álló gyűjtőoldal-rendszert célunk létrehozni, amelyet az adott sLink.hu aloldalak Szerkesztői meghatározott témakörök mentén, adminisztrációs felület segítségével az általuk szubjektív szempontok alapján kiválasztott tartalomszolgáltatók által közzétett anyagokat tesznek elérhetővé a Szolgáltató oldalain linkgyűjtemény formájában, közvetlen linkek útján.

 

Regisztráció:

A Szolgáltatás használata (a szerkesztői jogosultság kivételével) nem kötött regisztrációhoz. Szerkesztőnek jelentkezni bármelyik aloldalról elérhető „Szerkesztőnek jelentkezés” felületen lehetséges. Szerkesztő bárki lehet, akinek jelentkezését a Szolgáltató pozitívan bírálja el a Szerkesztőnek jelentkező által kidolgozott oldalkoncepció alapján.

 

Az oldal használata, működése, jogi közlemény:

Az aloldalak dobozait, a dobozokban található linkeket, ezáltal az aloldalak felépítését a Szerkesztő határozza meg. Egy aloldal Szerkesztőjének személye a Szolgáltató és a szerkesztő döntése alapján is változhat, azonban a feleknek egymás vonatkozásában tájékoztatási kötelezettségük van.

Azzal, hogy egy link felkerül egy sLink.hu oldalra, semmilyen kötelezettséget nem keletkeztet sem az sLink.hu oldal szerkesztője, sem a linkajánló, sem az Url alatt működő weboldal üzemeltetője felé vagy azzal szemben. Az sLink.hu oldalakon a link kihelyezés és a link levétele is díjmentes. A kihelyezett linket az Url alatt működő weboldal tulajdonosa/üzemeltetője kifejezett kérésére az sLink.hu oldal szerkesztője eltávolítja.

A Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, helyességét nem ellenőrzi, ez az adott aloldal Szerkesztőjének feladata. A Szolgáltató az oldalon közzétett valamennyi információ tekintetében  közvetítőszolgáltatónak minősül, emiatt az oldal tartalmáért felelősséget nem vállal.

A szerzői jogok valamint az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott károkért a Szolgáltató kizárja felelősségét, mivel azokért az ilyen magatartások megvalósítója tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató a Szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért felelősséget nem vállal. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy egyéb hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért Szolgáltató nem tehető felelőssé. A Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért vagy jogsértésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltatás használatáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Szolgáltató kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az sLink.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, annak megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azokon hirdetést, vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

Adatvédelem:

Szolgáltató vállalja és kötelezi magát, hogy a birtokába jutott valamennyi, Felhasználóra vonatkozó adatot a mindenkori törvényes előírások betartásával kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges elengedhetetlen mértékben használja fel.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja a Felhasználási Feltételek módosítását.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével a jelen Szabályzat feltételeit elfogadja.

 

Adatkezelés nyilvántartási szám:

NAIH-82238/2014.

NAIH-82237/2014.

Üzemeltető adatai:

Alexa Eszter
3450 Mezőcsát, Széchenyi u. 20.
info@sLink.hu
Adószám: 8447640590

Tárhelyszolgáltató adatai:

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
2013 Pomáz, Otelló u. 2.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-949386
Adószám: 23023071-2-42

ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
+36 30 598 7210

 

 

 

 
 

Küldjön üzenetet!