ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Létrejött egyrészről:

Szolgáltató és az általa üzemeltetett sLink.hu (http://www.slink.hu és aloldalai) által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (sLink.hu)

Másrészről:

A Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó). Felhasználónak minősül a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely az sLink.hu bármely aloldalának bármely szolgáltatását igénybe veszi.

 

A Szolgáltatás célja:

A Szolgáltatás célja, hogy bizonyos témaköröket tárgykörök szerint rendezve dolgozzon fel, az Interneten fellelhető releváns tartalmakra mutató közvetlen linkek összegyűjtésével. A Szolgáltatás keretében olyan weboldalakból álló gyűjtőoldal-rendszert célunk létrehozni, amelyet az adott sLink.hu aloldalak Szerkesztői meghatározott témakörök mentén, adminisztrációs felület segítségével az általuk szubjektív szempontok alapján kiválasztott tartalomszolgáltatók által közzétett anyagokat tesznek elérhetővé a Szolgáltató oldalain linkgyűjtemény formájában, közvetlen linkek útján.

 

Regisztráció:

A Szolgáltatás használata (a szerkesztői jogosultság kivételével) nem kötött regisztrációhoz. Szerkesztőnek jelentkezni bármelyik aloldalról elérhető „Szerkesztőnek jelentkezés” felületen lehetséges. Szerkesztő bárki lehet, akinek jelentkezését a Szolgáltató pozitívan bírálja el a Szerkesztőnek jelentkező által kidolgozott oldalkoncepció alapján.

 

Az oldal használata, működése, jogi közlemény:

Az aloldalak dobozait, a dobozokban található linkeket, ezáltal az aloldalak felépítését a Szerkesztő határozza meg. Egy aloldal Szerkesztőjének személye a Szolgáltató és a szerkesztő döntése alapján is változhat, azonban a feleknek egymás vonatkozásában tájékoztatási kötelezettségük van.

Azzal, hogy egy link felkerül egy sLink.hu oldalra, semmilyen kötelezettséget nem keletkeztet sem az sLink.hu oldal szerkesztője, sem a linkajánló, sem az Url alatt működő weboldal üzemeltetője felé vagy azzal szemben. Az sLink.hu oldalakon a link kihelyezés és a link levétele is díjmentes. A kihelyezett linket az Url alatt működő weboldal tulajdonosa/üzemeltetője kifejezett kérésére az sLink.hu oldal szerkesztője eltávolítja.

A Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, helyességét nem ellenőrzi, ez az adott aloldal Szerkesztőjének feladata. A Szolgáltató az oldalon közzétett valamennyi információ tekintetében  közvetítőszolgáltatónak minősül, emiatt az oldal tartalmáért felelősséget nem vállal.

A szerzői jogok valamint az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott károkért a Szolgáltató kizárja felelősségét, mivel azokért az ilyen magatartások megvalósítója tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató a Szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért felelősséget nem vállal. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy egyéb hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért Szolgáltató nem tehető felelőssé. A Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért vagy jogsértésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltatás használatáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Szolgáltató kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az sLink.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, annak megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azokon hirdetést, vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

Adatvédelmi Leírás

Az adatkezelő megnevezése: Alexa Eszter. , Adószám: 8447640590, továbbiakban sLink
Az adatkezelő címe: 3450 Mezőcsát, Széchenyi u. 20.
Az adatkezelő elérhetőségei:
info@sLink.hu
honlap: http://slink.hu/

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)  valamint  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:  A Felhasználók a Linkajánlás során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen Szabályzatban írt módon kezelje.

Az adatkezelés módja:  automatizált adatfeldolgozás

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy az sLink által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, azok javítását vagy törlését, továbbá zárolását kérje.

1.  Jelen Adatvédelmi Leírás célja, hogy a sLink.hu Portál  (továbbiakban: sLink)  felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Alexa Esztzer) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az Adatvédelmi Leírás tájékoztatást nyújt, az sLink  által történő adatkezelés módjáról, jogalapjáról, a kezelt adatokról, tartalmáról, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, valamint a személyes adat érintettjének az adatkezelésére vonatkozó jogi lehetőségeiről.

2.  Az sLink adatkezelőnek minősül mindazon adatok tekintetében, és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a weboldal látogatása, használata, a weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során megadnak az sLink részére, feltöltenek a weboldalon valamint amely adatokat ezen tevékenységek során az sLink  a Felhasználóról gyűjt.

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely egy meghatározott, ténylegesen azonosított vagy azonosítható természetes személyt egyértelműen beazonosít, így különösen az érintett neve, E-Mail címe, felhasználói azonosítója, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az Adatvédelmi Leírás kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Felhasználó  az sLink rendelkezésére bocsátanak annak érdekében, hogy a Weboldal megfelelő módon használható legyen.

3. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Leírás elolvasása illetve értelmezése után önszántukból döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal Szolgáltatásai használatához szükséges adatokat. Az adatok megadása  önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása hiányában a Felhasználó nem fogja tudni az adatok megadásához kötött Szolgáltatásokat igénybe venni, illetve a Weboldal valamennyi funkcióját használni.

A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételének (többek között a hirdetés feladás) feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi Leírásban foglaltakat a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja.

Amennyiben a Weboldalon a Linkajánlás Szolgáltatást igénybe szeretné venni úgy ezzel kapcsolatban következő adatokat kötelezően meg kell adnia:
Név, E-Mail cím

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, ennek hiányában az adott Szolgáltatásra vonatkozó határozott időtartamig, valamint a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges időtartamig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig szól.

A linkajánláskor megadott adatokat az sLink tárolja a tárhelyszolgáltató szerverein, így amennyiben a Felhasználó a Linkajánlásban személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat az sLink által történő kezeléséhez.

Az apróhirdetések tárolásának a célja az adatbázis működtetése, statisztikák készítése, a  Weboldal működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása valamint a  felhasználói élmény javítása.

A felhasználó elfogadja, hogy a Linkajánlás feladáskor a weboldal automatikus üzeneteket küld a részére.


4. A sütik (cookie-k)
A Weboldalon történő látogatás során, a weboldal bizonyos funkciónak elérése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A süti (cookie) által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.
A sütik (cookie) segítségével mérjük az oldal látogatottságát, feltérképezzük a felhasználói szokásokat valamint elősegítjük a reklámok és a webes keresések hatékonyságát.

5. Az adatkezelés célja:
Az sLink a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél érdekében kezeli. Az sLink kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek .

Az sLink az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg.

Az adatkezelési céljai, amelyek érdekében az sLink  a Felhasználó személyes adatait kezeli:

-          A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen

-          Ügyfélszolgálati szolgáltatások érdekén

A Weboldal látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése

Az sLink fenntartja a jogát a jelen Adatvédelmi Leírás egyoldalú módosítására.

 

Adatkezelés nyilvántartási szám:

NAIH-82238/2014.

NAIH-82237/2014.

Üzemeltető adatai:

Alexa Eszter
3450 Mezőcsát, Széchenyi u. 20.
info@sLink.hu
Adószám: 8447640590

Tárhelyszolgáltató adatai:

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
2013 Pomáz, Otelló u. 2.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-949386
Adószám: 23023071-2-42

ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
+36 30 598 7210

 

 

 

 
 

Küldjön üzenetet!